(Ruimtelijk) Bestuursrecht

(Ruimtelijk) Bestuursrecht

In toenemende mate meent de overheid via ingewikkelde regelgeving in te moeten grijpen in het openbare leven. Dit leidt tot een grote hoeveelheid besluiten en beslissingen van gemeenten, provincies en andere bestuursorganen die van invloed zijn op ondernemingen en burgers.

ECHT advocatuur hebben ruime ervaring in het beoordelen van besluiten en beschikkingen en, waar nodig, het voeren van procedures.