Nieuwsbrieven

Slapende dienstverbanden: Hoge Raad en minister spreken

Kent u ze? Slapende dienstverbanden? Dat zijn dienstverbanden met werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, en die niet meer voor u werken.

In die gevallen is het dienstverband slapend: er wordt niet gewerkt, er wordt geen loon betaald maar het dienstverband bestaat nog steeds.

Tot voor kort hoefde u dergelijke dienstverbanden niet te beëindigen. Dat had een belangrijk voordeel: op die manier hoefde ook geen ontslagvergoeding (transitievergoeding) te worden betaald.

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat slapende dienstverbanden tóch moeten worden beëindigd. De juridische techniek is wat ingewikkeld, maar het komt erop neer dat een voorstel tot betaling van beëindiging mét transitievergoeding, moet worden geaccepteerd.

De schade hiervan valt mee. U krijgt namelijk via het UWV de betaalde transitievergoeding terug. Dat gebeurt vanaf 1 april 2020. Nadeel dus: verlies van liquiditeit de komende maanden.

Update per 1 januari 2020

Een complicerende factor hierin kan zijn gelegen in de wijziging van de transitievergoeding per 1 januari 2020. In 2019 kregen oudere werknemers (50+) bij grotere bedrijven (25+ werknemers) en met een dienstverband van langer dan 10 jaar, nog een hogere vergoeding. Sprak u in 2019 een einde af, dan krijgt u ook die hogere vergoeding gecompenseerd door het UWV. Het was dus in het belang van uw werknemer om nog in 2019 afspraken te maken over einde en vergoeding.

Is er in 2019 niets afgesproken en gebeurt dat in 2020 alsnog? Dan loopt u het risico dat de werknemer in 2020 tóch en met succes aanspraak maakt op die hogere vergoeding. Die krijgt u dan echter niet meer gecompenseerd.

Wilt u meer over dit onderwerpen weten? Neem dan contact op met Bert Jan Souman of Koen Horstman