Nieuwsbrieven

Schade door (onjuiste) installatie van robots?

Recent heeft de rechtbank Zutphen een uitspraak gedaan over schade aan koeien van een veehouder veroorzaakt door een melkrobot. De rechtbank oordeelde dat de leverancier van de melkrobot de schade moet betalen die de geïnstalleerde apparatuur bij de koeien heeft aangericht. Gelet op de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van het  landbouwmechanisatiebedrijf, hoeft echter alléén de directe schade te worden vergoed.  

De situatie

De veehouder moest in de afgelopen jaren bijna 50 koeien afvoeren door problemen die volgens de veehouder allemaal terug zijn te herleiden naar de in 2014 in gebruik genomen melkrobot, welke werd geleverd en geïnstalleerd door een landbouwmechanisatiebedrijf. Zo raakten koeien ernstig kreupel door twee uitstekende draadeinden en kregen koeien uierontsteking, onder andere door vervuilde sensoren en een kapotte slang.

Aansprakelijkheid 

De veehouder stelde het landbouwmechanisatiebedrijf aansprakelijk voor haar tekortkomingen en vorderde schadevergoeding. In der minne kwamen partijen er niet uit en de veehouder stapte naar de rechter.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelde dat het landbouwmechanisatiebedrijf aansprakelijk is voor
(een deel van) de schade die de veehouder leed. Wat betreft de schade als gevolg van de uitstekende draaduiteinden en moeren, trof de veehouder echter ook enig verwijt. Zij had na het voltooien van de werkzaamheden zelf ook moeten controleren, maar heeft dit nagelaten. De rechter oordeelde dat 25% van de schade voor rekening van de veehouder komt. 75% van de schade komt echter wel voor rekening van het landbouwmechanisatiebedrijf.

Algemene voorwaarden en indirecte schade

Nu de algemene voorwaarden van het landbouwmechanisatiebedrijf van toepassing waren, kon de veehouder geen aanspraak maken op vergoeding van haar indirecte schade, alleen op vergoeding van directe schade.

 

Conclusie

Zorg dat bij nieuw geïnstalleerde systemen alles goed wordt gecontroleerd op werkzaamheid en veiligheid! Daarnaast maakt deze uitspraak het belang van de toepasselijkheid en inhoud van algemene voorwaarden duidelijk. Tip: zorg dat je (algemene) voorwaarden voor de werkzaamheden op orde (en ter hand gesteld) zijn!

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen of wil je hulp bij (het opstellen van) je eigen algemene voorwaarden? Neem contact op met ons kantoor.

Binnenkort in onze nieuwsbrief meer over het belang van (goede) algemene voorwaarden!