Nieuwsbrieven

Levert een meeloopdag een arbeidsrelatie op?

Onlangs oordeelde het gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat een sollicitant, die tijdens een meeloopdag een arbeidsongeval krijgt, geen recht heeft op doorbetaling van salaris en evenmin op een vergoeding voor gederfde inkomsten.

Wat was er aan de hand?

De sollicitant heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met een werkgever, waarna hij werd uitgenodigd om een dag te komen meelopen. Samen met een medewerker verplaatste de sollicitant onder meer glasplaten met een heftruck. De zware glasplaten vallen van de heftruck, bovenop het been van de sollicitant, met een gecompliceerde botbreuk tot gevolg.

De sollicitant sommeert de werkgever om het loon te betalen voor de meeloopdag. Verder stelt de sollicitant dat hem is toegezegd dat hij na 11 juni 2018 in dienst zou komen, waardoor – zo was de sollicitant van mening  – een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. De sollicitant stelde daarom zowel een loonvordering in als een vordering ter zake van een vergoeding voor gederfde inkomsten.

Wat is het oordeel?

In de casus waren er omstandigheden die op het bestaan van een arbeidsovereenkomst wezen, zoals dat (1) de sollicitant in bepaalde mate heeft deelgenomen aan het arbeidsproces, (2) dat hij met de andere medewerkers heeft geluncht en (3) dat het niet voor de hand zou liggen dat de sollicitant ermee zou instemmen om als vrijwilliger een hele dag mee te lopen.

Daar stond echter tegenover dat de werkgever in kwestie sollicitanten altijd eerst een dag laat meelopen, en dat pas daarna wordt beslist of er een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan (of niet). Ook pas daarna wordt gesproken over de invulling van het dienstverband, zoals aantal uren, hoogte loon en het soort arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter, en later ook het Hof, oordelen in het voordeel van de werkgever. Volgens het Hof zijn er onvoldoende duidelijke aanknopingspunten aanwezig om het bestaan van een arbeidsovereenkomst aan te nemen. De gevorderde inkomstenderving wordt ook afgewezen, omdat – vanwege onder meer een later alsnog toegekende Ziektewet-uitkering – er geen sprake is van daadwerkelijk geleden inkomensschade.


Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op!