Burenrecht

Burenrecht

"Een goede buur is beter dan een verre vriend".

Een verstandig uitgangspunt in de omgang met uw buren. Bespreek activiteiten die overlast kunnen veroorzaken tijdig en maak er zo nodig afspraken over. Maar al te vaak lopen onbetekenende problemen uit de hand en lokt de ene actie de andere uit. Wees alert - en laat u tijdig voorlichten - indien u zelf iets bouwt, plant of aanlegt waarvan uw buur last kan hebben. Maar ook als uw buur dat doet. Overigens: niet alle hinder die uw buren kunnen veroorzaken behoren tot het burenrecht. Maar ook voor die vormen van hinder geldt, dat uw advocaat raad weet.