Inloggen incasso
Meer info

Mehmet Sakarya

Advocaat

Algemene voorwaarden: in de praktijk een lastig fenomeen

Algemene voorwaarden kunnen van groot belang zijn in de rechtsverhouding tussen partijen. De inhoud ervan kan soms van doorslaggevende betekenis zijn. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat de algemene voorwaarden geen soelaas bieden, terwijl de inhoud ervan perfect is. Hoe kan dat?

Zijn de algemene voorwaarden ook van toepassing?

Als u wilt dat uw algemene voorwaarden onderdeel zijn in de rechtsverhouding met uw wederpartij, dan moet uw wederpartij wel weten dát ze er zijn, dat u wilt dat ze van toepassing zijn in de rechtsverhouding met uw wederpartij én de wederpartij moet de toepasselijkheid ervan accepteren. Juist hier gaat het vaak mis in de praktijk.

Mijn tip is dat u uw wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst laat weten dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen u en de wederpartij. Een concretere tip daarbij is dat u op uw offerte vermeldt dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Er geldt een informatieplicht

Maar daarmee bent u er nog niet. Daarnaast moet u uw wederpartij daadwerkelijk in staat stellen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Ook dit gaat in de praktijk veelvuldig mis. Hoe u uw wederpartij daadwerkelijk in staat stelt om kennis te nemen van de algemene voorwaarden, is afhankelijk van de vraag of u online of offline contracteert. Ik beperk me in deze blog tot de online situatie en geef daarbij een concrete tip. U dient de algemene voorwaarden ter beschikking te stellen op een wijze die de wederpartij in staat stelt de algemene voorwaarden op te slaan en later te reproduceren. U voldoet hieraan door de algemene voorwaarden als pdf-document bij de offerte te voegen en per e-mail naar uw wederpartij te sturen.

Als u niet voldoet aan uw informatieplicht, dan heeft uw wederpartij de mogelijkheid om de algemene voorwaarden te vernietigen. Uit uw algemene voorwaarden trekt u dan geen voordeel.

Meer weten over algemene voorwaarden?

Wilt u meer weten over de werking van algemene voorwaarden of wilt u uw algemene voorwaarden op maat laten opstellen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze advocaten. Dat kan via 0578-614029 of door een bericht achter te laten op onze contactpagina.