Inloggen incasso
Meer info

Mehmet Sakarya

Advocaat

Mijn merk of product wordt gekopieerd! Wat nu?

Als u een product hebt ontworpen, dan wilt u niet dat dat product - zonder uw toestemming - door een derde wordt bewerkt of te koop wordt aangeboden. Toch gebeurt het in de praktijk.

De inbreuk stoppen

Als u een product ontwerpt, dan hebt u - als maker van het product - het auteursrecht op dat product. Het auteursrecht geeft u de exclusieve bevoegdheid om dat product openbaar te maken (lees: te verkopen en/of beschikbaar te stellen via het internet) en te verveelvoudigen (lees: te bewerken). Kortom, in beginsel mogen derden dat product zonder uw toestemming niet verkopen of bewerken.

Doen zij dat toch, dan kunt u daartegen optreden. U kunt eisen dat die derde de inbreuk staakt. Bovendien kunt u een schadevergoeding eisen. Ervaring leert dat dergelijke gevallen zonder tussenkomt van de rechter worden opgelost.

Naar de rechter: volledige proceskosten

Als de inbreuk makende derde echter geen gehoor geeft, dan zit er niets anders op dan naar de rechter te stappen, waarbij - anders dan in andere rechtsgebieden - geldt, dat de inbreuk makende derde  -bij verlies van de zaak - de volledige proceskosten, waaronder uw advocaatkosten, aan u moet betalen.

Advocaat auteursrecht

Wordt u geconfronteerd met een auteursrechtinbreuk? Wilt u dat dát stopt? Neem contact met ons op en wij regelen het! Dat kan zowel telefonisch (via: 0578-614029) als per mail (via: info@echtadvocatuur.nl). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Hattem, Oldebroek, Elspeet, Nunspeet, Vierhouten, Harderwijk en Heerde.