Inloggen incasso

Spoedwet verlenging tijdelijke huur vanwege corona

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Huurders kunnen te maken krijgen met een (plotseling) verlies van inkomen als gevolg van het coronavirus zelf of als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus.

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Huurders kunnen te maken krijgen met een (plotseling) verlies van inkomen als gevolg van het coronavirus zelf of als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus.

Maatregel verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Het kabinet heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen op korte termijn op straat komen te staan. Sinds 1 juli 2016 kunnen verhuurders woonruimte tijdelijk verhuren op basis van een nieuwe wet. Op 21 april 2020 is het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten aangenomen in de Eerste Kamer. Deze spoedwet biedt de huurder en de verhuurder de mogelijkheid om het tijdelijke huurcontract tijdelijk te verlengen.

De huidige wet bepaalt dat een verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst wordt opgevat als een verlenging voor onbepaalde tijd, met volledige huurbescherming tot gevolg.

Voorwaarden verlening tijdelijke huurovereenkomsten

Er zijn uiteraard een aantal belangrijke voorwaarden. In de eerste plaats geldt de spoedwet alleen voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Verder kunnen huurcontracten eenmalig verlengd worden met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020.

De verhuurder moet – volgens de gebruikelijke regels – het einde van de huur schriftelijk aankondigen, uiterlijk een maand voor het verstrijken van de huur. De huurder moet vervolgens binnen een week schriftelijk verzoeken aan de verhuurder om een tijdelijke huurovereenkomst te verlengen met één, twee of drie maanden. Verlenging is uiterlijk mogelijk tot en met 1 september 2020 (voor huurovereenkomsten die per 1 juli 2020 aflopen is dus praktisch gezien maar twee maanden verlenging mogelijk).

Verhuurder kan ook weigeren de tijdelijke huurovereenkomst te verlengen

De spoedwet voorziet in een aantal gronden waarop de verhuurder verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst kan weigeren. Als de verhuurder een beroep wil doen op een van deze gronden dan kan hij binnen een week na ontvangst van het verlengingsverzoek schriftelijk aan de huurder berichten dat hij weigert in te stemmen. In dit geval heeft de huurder de mogelijkheid het verzoek tot verlenging voor te leggen aan de rechter.

Korte termijnen

De termijnen in deze wet zijn kort. In dat kader is het belangrijk om te weten dat de algemene rechtsregel dat een verklaring om haar werking te hebben de andere partij moet hebben bereikt, ook in dit geval van toepassing is. Om die reden is het raadzaam een verklaring met een ontvangstbevestiging te verzenden.

Juridisch advies van een advocaat huurrecht en vastgoedrecht

Meer weten? Neem dan contact op met onze advocaat huurrecht en vastgoedrecht Suzanne Buitenkamp. Zij heeft ruime ervaring in het vastgoedrecht en kan al uw vragen beantwoorden.