Inloggen incasso
Meer info

Suzanne Buitenkamp

Advocaat

Een erfenis (beneficair) aanvaarden of verwerpen? En hoe doe ik dat?

Bent u erfgenaam in een nalatenschap dan heeft u een aantal mogelijkheden. U kunt de nalatenschap verwerpen of zuiver of beneficiair aanvaarden. Het is raadzaam om u goed te laten adviseren voordat u een keuze maakt.

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

Bent u erfgenaam in een nalatenschap dan heeft u een aantal mogelijkheden. U kunt de nalatenschap verwerpen of zuiver of beneficiair aanvaarden. Het is raadzaam om u goed te laten adviseren voordat u een keuze maakt. Een keuze kan immers verstrekkende gevolgen hebben. Bovendien is een eenmaal gemaakte keuze niet terug te draaien.

Zuiver aanvaarden van een erfenis

Als u een nalatenschap zuiver aanvaardt en er bevinden zich in de nalatenschap meer schulden dan bezittingen, dan kunnen schuldeisers u als erfgenaam aanspreken voor de vorderingen die zij hebben op degene die is overleden.

Bij vrees voor eventuele schulden is het om die reden raadzaam om er voor te kiezen om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat noemen we ook wel een aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. In dat geval kunnen schuldeisers voor eventuele schulden die zich in de nalatenschap bevinden zich niet verhalen op uw privévermogen. Kort samengevat worden de vorderingen van schuldeisers eerst voldaan en wat er overblijft (áls er iets overblijft) wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Beneficiair aanvaarden van een erfenis

Als u beneficiair aanvaardt, betekent dit dat u verplicht bent om de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels af te wikkelen. Indien u deze regels niet volgt dan kan het zijn dat u toch aansprakelijk bent voor schulden van de overledene wanneer door uw handelen schuldeisers zijn benadeeld.

Als u de nalatenschap beneficiair wenst te aanvaarden, moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.

Pas op met wat u doet

Belangrijk om te weten is dat het verrichten van bepaalde handelingen in de nalatenschap kan worden gezien als een zuivere aanvaarding van deze nalatenschap. Wanneer u bijvoorbeeld vanaf de bankrekening van de overledene betalingen verricht die geen verband houden met de begrafenis, dan loopt u het risico dat achteraf wordt geoordeeld dat u de nalatenschap daarmee zuiver heeft aanvaard.

Het is ook mogelijk om de nalatenschap te verwerpen. Dat heeft tot gevolg dat u helemaal geen aanspraak kunt maken op de erfenis, ook niet wanneer er meer bezittingen dan schulden zijn in de nalatenschap.

Advies van een advocaat erfrecht

Meer weten over de verschillende mogelijkheden of gevolgen? Advocaat erfrecht Suzanne Buitenkamp van ECHT advocatuur staat voor u klaar.