Interne klachtenregeling

Wanneer u niet geheel tevreden bent over bepaald aspect van onze dienstverlening, dan vragen wij u uw klacht eerst kenbaar te maken aan uw advocaat. Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van ECHT advocatuur. In dat geval verzoeken wij u uw klacht schriftelijk - en waar mogelijk onder staving van bewijsstukken - in te dienen.

Termijn

Uw klacht kunt u indienen bij onze klachtenfunctionaris. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht zal de klachtenfunctionaris contact met u opnemen. Hij zal proberen om in overleg met u tot een oplossing van uw klacht te komen. Het gesprek tussen u en de klachtenfunctionaris zal schriftelijk worden vastgelegd.

Klachtenfunctionaris

Uw klacht kunt u richten aan de heer mr. K. Horstman (postbus 232, 8160 AE Epe).