Niet geheel tevreden over onze dienstverlening?

Niet geheel tevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u niet geheel tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over bijvoorbeeld de declaratie, dan verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Kunt u met hem/haar niet tot een oplossing komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris of zijn/haar plaatsvervanger indien de klacht hem/haar betreft. Uw klacht moet schriftelijk, waar mogelijk onder overlegging van bewijsstukken, worden ingediend.

Binnen twee weken na ontvangst van de klacht, zal de klachtenfunctionaris contact met u opnemen. Hij zal in overleg met u trachten tot een oplossing van het probleem te komen. Het gesprek dat u met de klachtenfunctionaris heeft gehad zal schriftelijk door hem worden vastgelegd.

U kunt uw klacht richten aan:

Mr. J.L. Souman
Postbus 232
8160 AE Epe
onder vermelding van - klacht -