Klachtenregeling

Klachtenregeling

ECHT advocatuur doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Interne klachtenregeling

Wanneer u niet geheel tevreden bent over bepaald aspect van onze dienstverlening, dan vragen wij u uw klacht eerst kenbaar te maken aan uw advocaat. Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van ECHT advocatuur. In dat geval verzoeken wij u uw klacht schriftelijk - en waar mogelijk onder staving van bewijsstukken - in te dienen.

Termijn

Binnen twee weken na ontvangst van de klacht, zal de klachtenfunctionaris contact met u opnemen. Hij zal proberen om in overleg met u tot een oplossing van uw klacht te komen. Het gesprek tussen u en de klachtenfunctionaris zal schriftelijk worden vastgelegd.

Klachtenfunctionaris

Uw klacht kunt u richten aan:

Mr. J.L. Souman
Postbus 232
8160 AE Epe
onder vermelding van - klacht -