ECHT incasso Abonnement

ECHT incasso Abonnement

Wanneer u als ondernemer een ECHT incasso abonnement afsluit heeft u het voordeel om profit letters te versturen op ons briefpapier. Een profit letter is een laatste aanmaning op briefpapier van het advocatenkantoor die aan alle wettelijke eisen voldoet. U heeft vaste tarieven waaronder een gereduceerd uurtarief van een advocaat voor 165,00 per uur (excl. BTW)

Onze tarieven zijn slechts van toepassing op opdrachtgevers van ECHT incasso die de overeenkomst van dienstverlening hebben getekend. U kunt gebruik maken van de faciliteiten van ECHT incasso zoals beschreven in de werkwijze van ECHT incasso. Voor deze dienstverlening brengt ECHT incasso jaarlijks een bijdrage in rekening ad € 295,00 (excl. BTW)

ECHT incasso neemt met deze betaling de verplichting op zich om de opdrachtgever toegang te verlenen tot haar incassonetwerk. Verder zal ECHT incasso voor deze bijdrage maximaal 100 (honderd) profit-letters versturen en de algemene voorwaarden doornemen, om te beoordelen of deze voldoen aan de minimale vereisten.

2. Kosten minnelijke fase (zie werkwijze onder 5 – eerste actie)
A.)  dossierkosten, indien geen geld wordt geincasseerd   € 50,00 (excl. BTW)
B.)  percentage van het geïncasseerde bedrag volgens de onderstaande staffel, met een minimum gelijk aan de dossierkosten:

staffel incassokosten
 
 
over de eerste
 3.000,00
15%
over het meerdere tot
5.000,00
10%
over het meerdere tot
 15.000,00
8%
over het meerdere tot
50.000,00
5%
over het meerdere boven
 50.000,00
3%


3. Procedure zonder verweer
A.)  percentage van het geïncasseerde bedrag met een minimum van € 250,00 en verder volgens de onder 2 genoemde staffel;
B.)  het door de rechtbank toegewezen salaris gemachtigde of salaris advocaat.                                 

4. Procedure met verweer
A.)  gereduceerd uurtarief van €165,00 p/u (excl. BTW) met een minimum van een percentage van de gevorderde hoofdsom volgens de onder 2 genoemde staffel;
B.)  het door de rechtbank toegewezen salaris gemachtigde of salaris advocaat.