Inloggen incasso

Advocaat erfrecht

Vroeg of laat komen we allemaal in aanraking met het erfrecht en mogelijk een erfrecht advocaat. Soms heeft de erflater een testament opgemaakt, maar dat is niet altijd het geval. Wanneer er geen testament is opgemaakt moet de wet uitkomst bieden. Soms kunnen erfgenamen in onderling overleg niet tot overeenstemming komen. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen, dan kunt u zich vanzelfsprekend tot ons kantoor wenden. Onze gespecialiseerde erfrecht advocaat helpt u graag. Allereerst zullen we proberen om alsnog tot een regeling in der minne te komen, nu de betrokkenen veelal familie zijn. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunnen we u in een procedure bijstaan.

Hulp van een erfrecht advocaat

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Er zijn maar weinig erfrecht advocaten die het rechtsgebied goed beheersen. Onze advocaat erfrecht is dé specialist die u kan begeleiden en adviseren over onder meer de volgende onderwerpen:

  • Vragen over het aanvaarden van een erfenis (zuiver, beneficiair of verwerpen);
  • Vragen over het opstellen van een testament;
  • Vragen over de verdeling van een erfenis;
  • Conflicten over de verdeling van een erfenis;
  • Ruzie met de erfgenamen en/of de executeur testamentair ;
  • Vragen over onterven, kindsdeel, legitieme portie en legitimarissen;
  • Vragen over een codicil of wilsbeschikking.

In contact komen met een erfrecht advocaat

Hebt u een geschil over een erfenis? Bent u erfgenaam of juist onterfd? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze advocaat erfrecht Suzanne Buitenkamp. Dat kan zowel telefonisch (via: 0578-614029) als per mail (via: info@echtadvocatuur.nl). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Emst, Heerde, Zwolle, Apeldoorn, Wapenveld en Nunspeet.

Onze specialisten
Meer info

Suzanne Buitenkamp

Advocaat