Inloggen incasso

IE & ICT

Door toegenomen digitalisering worden onderwerpen als het Intellectuele Eigendom (IE-recht), ICT-recht en privacyrecht steeds belangrijker. In een wereld die in razend tempo digitaliseert is het van groot belang om goed over deze onderwerpen na te denken. Veel bedrijfsprocessen zijn namelijk afhankelijk van ICT. En Intellectuele Eigendomsrechten zijn doorgaans het meest waardevolle bezit van een onderneming. Het intellectuele eigendomsrecht, het ICT-recht en het privacyrecht zijn ingewikkelde onderwerpen waar u bij ECHT advocatuur aan het goede adres bent en waar onze advocaat zich maar al te graag in vastbijt.