Incasso tegenspraak

ECHT incasso oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Incasso tegenspraak

Zaak op tegenspraak

Als een debiteur inhoudelijk verweer voert, wordt dit in juridische vaktermen een “zaak op tegenspraak” genoemd. In een dergelijk geval zal niet kunnen worden volstaan met een incassoprocedure. U loopt dan namelijk het risico te worden geconfronteerd met deskundigenonderzoeken en getuigenverhoren en alle bijbehorende kosten die aanzienlijk kunnen oplopen. Om die reden zullen wij alle zaken die op tegenspraak zijn uit het incassotraject halen en met u overleggen omtrent de voortgang.

Mocht u besluiten de zaak te schikken of in te trekken, dan bent u het incassotarief en eventuele bijbekomende verschotten aan ons verschuldigd, maar voorkomt u verdere kosten. Mocht u besluiten de procedure voort te willen zetten, dan zal dit niet langer tegen het incassotarief gebeuren, maar tegen het gereduceerde uurtarief zoals vermeld op de bijlage tarieven. Als minimum zal aan u altijd het incassotarief in rekening worden gebracht, vermeerderd met de verschotten.