Woonruimte huurder/verhuurder

ECHT vastgoed oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Woonruimte huurder/verhuurder

Huurder: gebreken en onderhoud

Als huurder heeft u er recht op dat u krijgt waarvoor u betaalt, een woning die u het woongenot biedt dat u daarvan mag verwachten.

Een gebrek is een staat of eigenschap van de woning of een andere niet aan de huurder toe te rekening omstandigheid, waardoor de woning aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat deze bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden soortgelijke woning. Voor het antwoord op de vraag welk genot de huurder van zijn woning mag verwachten, zal steeds gekeken moeten worden naar een woning die qua aard en ouderdom vergelijkbaar is.  Ter verduidelijking van wat in ieder geval als een gebrek heeft te gelden, heeft de wetgever het Besluit gebreken vastgesteld, dat als bijlage geldt bij het Besluit huurprijzen woonruimte.

 

De huurder heeft zelf ook een onderhoudsplicht, namelijk voor het uitvoeren van kleine herstellingen. Voorwaarde hierbij is dat het gaat om reparaties of onderhoud die geen al te hoge kosten en/of specialistische kennis meebrengen. Om huurders en verhuurders enig houvast te bieden wat wel en wat niet onder de onderhoudsplicht van de huurder valt, worden in het Besluit kleine herstellingen de reparaties opgesomd die in ieder geval als kleine herstellingen in de zin van artikel 7:217 BW moeten worden aangemerkt.

 

Doet zich aan het gehuurde een gebrek voor, dan is de huurder verplicht om het bestaan van dit gebrek aan de verhuurder te melden. Indien de huurder het gebrek niet meteen meldt aan de verhuurder, dan is de huurder aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van die nalatigheid.

Verplichting tot herstel van de verhuurder:

Als de huurder het gebrek aan de verhuurder heeft gemeld, dan is de verhuurder verplicht het gebrek te verhelpen. Indien er een deskundige moet worden ingeschakeld of als de oorzaak van de klachten niet direct duidelijk is, kan het even duren voordat het gebrek is verholpen. De verhuurder doet er dan verstandig aan om de huurder op de hoogte stellen van de stappen die hij onderneemt om de gebreken te verhelpen.

« terug naar overzicht