Werknemer - ECHT advocatuur

ECHT arbeidsrecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Werknemer

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

 Denkt u ook aan de bepalingen uit die cao?

 www.linknaarstandaardtijdelijkearbeidsovereenkomst.nl

 Aanzegplicht

Uw werkgever mag werknemers gedurende maximaal twee jaar maximaal drie op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in dienst nemen. Bij meer overeenkomsten of als twee overeenkomsten gezamenlijk langer duren dan twee jaren, ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 Omdat de werkgeber na twee jaar dienstverband de transitievergoeding verschuldigd is, kiezen veel werkgevers ervoor tijdelijke contracten te beperken tot in totaal 23 maanden (bijvoorbeeld 7 + 7 + 8).

 Als een cao van toepassing is, kan daarin een afwijkende regeling staan.

Uw werkgever is verplicht om u uiterlijk één maand voor het eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst te laten weten of hij wilt verlengen of niet. Dat heet in juridische termen een aanzegging.

 Doet de werkgever de aanzegging niet, dan is hij u een maandsalaris verschuldigd. U moet dat wel binnen twee maanden na afloop van het dienstverband vorderen. Doet de werkgever de aanzegging te laat, dan is hij u de vergoeding gedeeltelijk verschuldigd.

Ontvangt u de vergoeding niet? Dan kunt u eerst schriftelijk verzoeken om betaling. Blijft betaling uit, dan dient u binnen twee maanden na het einde van het dienstverband een procedure te starten. Het is verstandig daarvoor een jurist in te schakelen.

www.linknaarstandaardbriefaanzeggingsvergoeding.nl

« terug naar overzicht