Werkgever - ECHT advocatuur

ECHT arbeidsrecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Werkgever

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Denkt u ook aan de bepalingen uit die cao?

www.linknaarstandaardtijdelijkearbeidsovereenkomst.nl

Schets van de ketenregeling

U mag werknemers gedurende maximaal twee jaar maximaal drie op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in dienst nemen. Bij meer overeenkomsten of als twee overeenkomsten gezamenlijk langer duren dan twee jaren, ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Omdat u na twee jaar dienstverband de transitievergoeding verschuldigd bent, is het verstandig om u te beperken tot drie contracten van in totaal 23 maanden (bijvoorbeeld 7 + 7 + 8).

Als een cao van toepassing is, kan daarin een afwijkende regeling staan.

 Aanzegplicht

U bent verplicht om een werknemer uiterlijk één maand voor het eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst te laten weten of u wilt verlengen of niet. Dat heet in juridische termen een aanzegging.

Doet u de aanzegging niet, dan bent u een maandsalaris verschuldigd. De werknemer moet dat wel binnen twee maanden na afloop van het dienstverband vorderen. Doet u de aanzegging te laat, dan bent u de vergoeding gedeeltelijk verschuldigd.

« terug naar overzicht