Voor wie is Insolved - ECHT advocatuur

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Voor wie is Insolved

Hoewel Insolved (is ontwikkeld voor en) zich richt op werkgevers die willen investeren in werknemers met problematische schulden, kan Insolved de problemen oplossen voor iedere schuldenaar die iemand naast zich heeft staan die in hem of haar wil investeren.

De kracht van Insolved is namelijk dat aan de schuldseisers een akkoord wordt aangeboden dat ze in redelijkheid niet af kunnen wijzen. De schuldenaar zal aanbieden een bedrag ineens te betalen dat de schuldeisers normaal niet direct zouden kunnen krijgen.

Iemand moet dit akkoord echter financieren. In het oorspronkelijke plan is deze financier de werkgever, maar het kan natuurlijk ook een familielid of een andere relatie zijn. De  financier zal na het uitvoeren van het akkoord een vordering krijgen op de schuldenaar. Maar die schuld zal in het algemeen vele malen lager zijn dan de schuld die de schuldenaar voorheen had. Verder kunnen tussen de financier en de schuldenaar natuurlijk beter afspraken worden gemaakt over de aflossing.

Goede trouw

De financier moet wel weten in wie hij investeert. Niemand wil zijn geld in een bodemloze put storten. Daarom voorziet Insolved in een fase waarin de problematiek van de schuldenaar in kaart kan worden gebracht. Als de schuldenaar bijvoorbeeld verslavingsproblematiek heeft, zal Insolved de financier adviseren goed na te denken over de vraag of het verstandig is op dit moment in de schuldenaar te investeren. De schuldenaar is dan niet te goeder trouw, zodat geen garantie kan worden gegeven over een goede afloop.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de werkwijze van Insolved.

U kunt ook contact met onze relatiemanager opnemen.