Tarieven Insolved - ECHT advocatuur

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Tarieven Insolved

Insolved gaat ervan uit dat de werknemer zelf niet in staat is om de kosten te voldoen. Om die reden wordt naast de werknemer ook de werkgever als klant aangemerkt van Insolved. Insolved gaat ervan uit dat de werkgever de factuur voldoet voor de werknemer en dat werknemer en werkgever afspraken maken over terugbetaling. Hiervoor levert Insolved een conceptovereenkomst aan.

De oplossing van Insolved kent twee fases:

  • de inventarisatiefase
  • de uitvoeringsfase

Inventarisatiefase: EUR 1.400,00 exclusief 21% BTW.

Tijdens de inventarisatiefase wordt door de werknemer (daarbij geholpen door de werkgever) alle informatie verzameld en doorgegeven die relevant is voor het berekenen en opstellen van het akkoord. Ook kan inzage worden verkregen in de slagingskans. Zodra al deze informatie is verstrekt, zal Insolved met ECHT Advocatuur een advies opstellen en uitbrengen. Vervolgens kan de werknemer met de werkgever beoordelen in hoeverre overgegaan moet worden tot de tweede fase.

Uitvoeringsfase: EUR 1.600,00 exclusief 21% BTW.

In deze fase zal worden gecontroleerd in hoeverre de informatie die door de werknemer is ingevoerd volledig is. De schuldeisers zullen het voorstel ontvangen. Ze krijgen inzage in bepaalde informatie, zodat ze het voorstel kunnen beoordelen. Indien nodig zullen de processtukken voor de rechtbank worden opgesteld, zodat deze kunnen worden ingediend. Eventueel zal een zitting worden bijgewoond. Tot slot zal, indien een akkoord wordt bereikt, tot uitvoering van het akkoord worden overgaan.

De samenwerking met ECHT Advocatuur is noodzakelijk. De kosten van Insolved zijn inclusief de kosten voor het inschakelen van ECHT Advocatuur. Voorts zullen concepten voor een aantal contracten worden aangeleverd, zoals een overeenkomst van geldlening met de werknemer.

Aanvullende kosten.

In principe zijn de hiervoor genoemde tarieven all-in. Er zijn geen aanvullende kosten. Maar in sommige situaties zal een werkgever niet zelf de onlineformulieren met de werknemer willen invullen. Insolved adviseert echter uitdrukkelijk dit niet door de werknemer zelf (lees: alleen) te laten doen. De kans op fouten is dan te groot. Eventueel kan Insolved iemand ter beschikking stellen die de online formulieren met de werknemer invult. Deze persoon zal tevens een oordeel kunnen geven over eventuele achterliggende problematiek. Het tarief dat voor deze diensten wordt berekend is EUR 50,00 per uur te vermeerderen met 21% BTW en reiskosten.

Aanvullende ondersteuning of budgetbeheer.

Soms kan het verstandig zijn om de medewerker te laten begeleiden door een budgetbeheerder. Dit doet Insolved niet zelf. Wel kunnen we eventueel doorverwijzen naar een budgetbeheerder. We adviseren de werkgevers uitdrukkelijk om zelf niet zelf het budgetbeheer te doen.