Profit Letter ECHT incasso

ECHT incasso oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Profit Letter ECHT incasso

Profit Letter

Binnen 24 uur nadat de zaak op juiste wijze is aangemeld, zal door ons kantoor worden gecontroleerd of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien daarvan geen sprake is, zal een “profit-letter” worden verstuurd aan de debiteur. Wat deze brief precies inhoudt kunt u teruglezen in de lijst met definities die een onderdeel van deze werkwijze uitmaakt.

Tegenstrijdig belang:

Van een tegenstrijdig belang is sprake, wanneer ook de debiteur een relatie van het kantoor is. Ons kantoor zal in dat geval contact met u opnemen om een oplossing te zoeken, waarbij wij altijd mediation zullen voorstellen.

Teneinde het mogelijk te maken om binnen 24 uur de profit-letter te versturen, moet alle informatie die wij van u hebben ontvangen wel volledig en juist zijn. Het is dan ook van groot belang dat u de informatie/gegevens van uw debiteur zorgvuldig controleert, voordat u de opdracht via het netwerk aan ons doorgeeft. Voordat de profit-letter wordt verstuurd, zal eerst een beperkt verhaalsonderzoek worden gedaan. Onderzocht wordt of de debiteur failliet is of in de schuldsanering zit.