Nieuwsbrief Schuldenregeling (Insolved) - ECHT advocatuur

ECHT juridische oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Nieuwsbrief Schuldenregeling (Insolved)

Geachte relatie,
 
financiële problemen menselijk oplossen
“U heeft niets aan een meeloper. Iemand die huilt als u huilt en lacht als u lacht. U wenst creativiteit, praktische oplossingen en een eerlijk, onafhankelijk advies, waardoor u snel weer door kunt.”
 
Daarbij zoeken we de grenzen op. We zoeken naar nieuwe creatieve mogelijkheden om onze cliënten te helpen. Wij kijken niet alleen naar de ontwikkelingen in de wet, maar proberen ook in te springen op behoeften uit de maatschappij.
 
Zo hebben we enige jaren geleden vastgesteld dat problematische schulden de relatie tussen werkgevers en werknemers steeds meer onder druk zetten. Werknemers met schulden lijden aan spanningsklachten en worden daardoor vaker ziek, met alle kosten van dien voor de werkgevers. Het feit dat de oplossing van de problematiek vaak veel tijd in beslag neemt, speelt daarbij een grote rol.
Om die reden hebben we met Insolved een internettool ontwikkeld waarmee zeer snel een oplossing voor de schulden kan worden gevonden. Hiermee hebben we de problemen voor verschillende werkgevers en werknemers al opgelost.
 
We proberen de dienstverlening natuurlijk voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar te maken. En dat blijkt hard nodig. Want voor veel mensen is de schuldenproblematiek een doolhof. De oplossingen zijn vaak duur en nemen veel tijd in beslag. Daarom vluchten schuldenaren tegenwoordig in een middel dat daar eigenlijk niet voor gemaakt is. Namelijk het beschermingsbewind, al dan niet door een rechter bekrachtigd. Dit bewind is ooit bedacht voor mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om hun eigen financiële zaken te beheren. Niet voor mensen die geen uitweg voor hun schulden meer zien. Vaak leidt een dergelijk bewind ook niet tot een definitieve oplossing voor de schulden en de kosten voor bijvoorbeeld de overheid zijn groot.
 
Het programma Nieuwsuur heeft hier op 1 mei 2018 een reportage over uitgezonden. https://www.npo.nl/nieuwsuur/01-05-2018/VPWON_1283001. Ook gemeenten weten niet altijd hoe om te gaan met de problematiek. Ze verwijzen dan ten onrechte naar de beschermingsbewindvoerders. De reactie van de voorzitter van de BBM (Beroepsvereniging voor Bewindvoerders WSNP) was opvallend. Ook hij stelt vast dat vaak verkeerde tools worden ingezet, wat tot veel kosten leidt. http://www.bbwsnp.nl/gemeenten-vergeten-het-meest-effectieve-instrument-tegen-schulden-persbericht-bbw-in-reactie-op-uitzending-nieuwsuur-1-mei-2018/
 
Inmiddels beginnen de instanties zelf ook de problemen te zien. Met Insolved zijn we op dit moment in gesprek met gemeenten om te kijken of wij daarbij iets kunnen betekenen.
Wij staan voor een kort traject en dus een snelle oplossing. Wij zijn er op gericht om binnen 2-4 maanden een oplossing te bereiken voor de problematiek. Daarbij hebben we alle wettelijke en digitale mogelijkheden ingezet om te komen tot een menselijke oplossing, zodat alle betrokken weer door kunnen en naar de toekomst kunnen kijken.
 

Tot slot
Kent u iemand met financiële problemen en wilt u hem of haar helpen? Kijk dan eens op de website van Insolved. www.insolved.nl.