Nieuwsbrief: Landjepik? Kan kostbaar worden! - ECHT advocatuur

ECHT juridische oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Nieuwsbrief: Landjepik? Kan kostbaar worden!

Geachte relatie,

Landjepik? Kan kostbaar worden!

Inleiding

Bent u de dupe geworden van ‘landjepik’? Dan kunt u mogelijk een schadevergoeding claimen.

Hoe zat het ook alweer?

Verjaring van grond is aan de orde als een derde andermans grond in bezit neemt en zich gedraagt alsof hij de eigenaar is. Indien dit bezit lang genoeg voortduurt (10 of 20 jaar), dan kan deze derde de nieuwe eigenaar worden van de grond. De oorspronkelijke eigenaar verliest dan zijn eigendom. Tot voor kort viel daartegen door de oorspronkelijke eigenaar niets meer te doen.

Nieuwe ontwikkeling

Op 24 februari 2017 heeft het hoogste rechtscollege in Nederland (de Hoge Raad) een interessant arrest gewezen over deze materie. De Hoge Raad heeft de mogelijkheid gecreëerd voor de oorspronkelijke eigenaar om na voltooiing van de verjaringstermijn een schadevergoeding te vorderen. Deze schadevergoeding kan er zelfs uit bestaan dat de grond moet worden teruggeleverd.

Hoe zit dat precies?

In de zaak van het arrest van 24 januari 2017 was er sprake van een geschil tussen een inwoner van de gemeente Heusden en de gemeente Heusden. De inwoner had al ruim 20 jaar een deel van het achter zijn perceel gelegen bosperceel in bezit. Dit perceel is door de inwoner omheind, onderhouden en bebouwd. Op enig moment bleek dat dit perceel gemeentegrond was. De gemeente is toen een rechtszaak gestart om dit perceel terug te krijgen. De inwoner heeft een beroep gedaan op verjaring en hierin heeft de inwoner gelijk gekregen.

Schadevergoeding

Daarmee is de kous echter niet af. De Hoge Raad zet uiteen dat degene die een onroerende zaak (in dit geval: ‘grond’) van een ander in bezit neemt – en daardoor de nieuwe eigenaar wordt – tegenover de ander onrechtmatig handelt. Door dit onrechtmatig handelen lijdt de voormalig eigenaar schade (hij verliest immers zijn grond) en de nieuwe eigenaar is onder omstandigheden gehouden deze schade te vergoeden (let op: ook hiervoor gelden verjaringstermijnen).

Schadevergoeding in geld of in natura?

De Hoge Raad bepaalt dat schadevergoeding zowel kan bestaan uit een financiële vergoeding (geld) als een vergoeding in natura (teruglevering van de grond). De mogelijkheid van teruglevering van de grond was nog niet eerder in de rechtspraak aan de orde gekomen. Uit een recent vonnis van de rechtbank te Rotterdam blijkt echter wel dat een schadevergoeding in geld het uitgangspunt is. Een vordering tot teruglevering van de grond dient dus goed te worden onderbouwd. Voor welke argumenten de rechterlijke macht gevoelig is, is nog niet bekend. Voorlopig is het wachten op meer jurisprudentie op dit gebied.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit onderwerp of wenst u meer informatie, neemt u dan contact op met mr. Koen Horstman. Bereikbaar via telefoonnummer 0578 614029 of per e-mail: k.horstman@echtadvocatuur.nl.