Nieuwsbrief Insolved - ECHT advocatuur

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Nieuwsbrief Insolved

Nieuwsbrief Insolved

NOS.nl: “Werknemer met schulden kost bedrijf 13.000 euro [1]

Dit artikel was te lezen op NOS.nl van 22 mei 2017. Voor ECHT advocatuur was dit nieuws geen verrassing. Vanuit onze ondernemings-, arbeids- en insolventierechtpraktijk liepen we al vaak tegen die problemen aan. We signaleerden een behoefte aan een snelle en effectieve oplossing voor die problemen en zijn aan de slag gegaan.

Om een oplossing te bieden voor dit probleem is een samenwerking ontstaan tussen ECHT Advocatuur en Insolved. De oplossing bestaat uit een unieke, juridische online aanpak voor onder meer werkgevers en werknemers. Het doel is schulden op zeer korte termijn (binnen 2 tot 4 maanden) te saneren of, als dat niet lukt, binnen die periode toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen te realiseren.

Hoe werkt het?

De werknemer vult in overleg met de werkgever een vragenlijst over zijn financiële situatie in via een online applicatie. Ook de schuldenpositie wordt in kaart gebracht. Op basis hiervan ontstaat een gedegen dossier, waarna een berekening wordt gemaakt van een eventueel aan de schuldeisers voor te stellen ‘akkoord’.

Wanneer voldoende inzicht en wederzijds vertrouwen is tussen werknemer en werkgever, wordt geprobeerd om een akkoord met de schuldeisers tot stand te brengen. De werkgever leent daarbij aan de werknemer een voorschot op diens salaris voor afbetaling van de schuldeisers. Er zijn diverse gedegen juridische constructies voor een afbetalingsregeling tussen werkgever en werknemer.

Mochten de schuldeisers niet akkoord gaan met de voorgestelde som, dan kan het via de ontwikkelde tool opgebouwde dossier direct aan de rechter worden voorgelegd. De rechter kan dan eventueel een gerechtelijk dwangakkoord uitspreken, waarmee de weigerende schuldeisers gedwongen worden in te stemmen met het akkoord. De rechter kan ook oordelen over toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Ook dan worden de schulden gesaneerd en zal er rust in het leven van de werknemer zijn, waardoor zijn productiviteit zal verbeteren.

Snel en effectief!

Na afloop van dit korte traject is de werknemer in het algemeen volledig schuldenvrij. Hij heeft alleen een schuld aan zijn werkgever. Over de aflossing van de schuld kunnen goede afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer.

De kans van slagen dat de werknemer met behulp van Insolved van zijn schulden is verlost, is nagenoeg 100%. Uiteraard bestaan er enkele voorwaarden die voor een succesvolle afronding noodzakelijk zijn, zoals de ‘goede trouw’ van de werknemer. Hierover kan in het beginstadium van het traject echter al inzicht worden verkregen, waarna kan worden besloten de voortgang van het traject te staken.

Uniek

Insolved is uniek omdat:

  • het volledig is gebaseerd op de normen en termijnen van de WSNP, onderdeel van de Faillissementswet, waardoor de slagingskans heel groot is. Als gezegd nagenoeg 100%;
  • Het traject voor een schuldenregeling heel kort is, 2 tot 4 maanden, terwijl hier normaal vaak meer dan een jaar mee gemoeid is;
  • het proces begeleid wordt door een ervaren team van advocaten en juristen die de normen en termijnen van de wet tussen en indien nodig handhaven;
  • er speciale software en een internettool ontwikkeld zijn, die de hele procedure eenvoudig stroomlijnen, gebaseerd op ervaring uit de praktijk.

Kortom, Insolved biedt een unieke oplossing voor het oplossen van schuldproblemen met werknemers, waardoor de werknemer beter zijn werkzaamheden kan uitvoeren, productiever is en veiliger werkt.

Meer informatie?

Meer informatie en de tarieven zijn terug te vinden op onze website http://www.echtadvocatuur.nl/nl/insolved/.

U kunt ook contact opnemen met mr. P.M. Mom, bereikbaar via telefoonnummer 085 2108500 of per e-mail: info@insolved.nl.


[1] http://nos.nl/artikel/2174530-werknemer-met-schulden-kost-bedrijf-13-000-euro.html