Nieuwsbrief Incasso

ECHT incasso oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Nieuwsbrief Incasso

Geachte relatie,

Per 1 juli 2017: maximale betaaltermijn van 60 dagen Per 1 juli 2017 is de nieuwe wet ‘Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen’ in werking getreden. Met deze wet wordt voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen hanteren. De wettelijke betaaltermijn is 30 dagen, maar in de praktijk bleek dat deze termijn vaak werd verlengd naar 90 of zelfs 120 tot 180 dagen. Vooral kleine bedrijven kwamen hierdoor in financiële problemen.  

Nieuwe regel: maximaal 60 dagen Aan deze situatie maakt de nieuwe wet een einde. Het uitgangspunt van de regeling blijft een betaaltermijn van 30 dagen. In onderling overleg kan deze termijn tot maximaal 60 dagen worden verlengd. Als er toch een langere betaaltermijn wordt afgesproken, dan wordt de termijn automatisch omgezet naar 30 dagen.  

Hoe zit het met bestaande contracten? De nieuwe regel is van toepassing op contracten die op of na 1 juli 2017 worden gesloten. Voor bestaande overeenkomsten – gesloten voor 1 juli 2017 – wordt de nieuwe regeling op 1 juli 2018 automatisch van toepassing. Dat wil zeggen dat er na een termijn van 30 dagen betaling kan worden afgedwongen, ook al is er een langere termijn afgesproken.  

Voor wie? De regeling is van toepassing op de grote ondernemer. Hiervan is sprake wanneer op twee achtereenvolgende balansdata wordt voldaan aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria:

  • De waarde van de activa op de balans is meer dan 20 miljoen euro
  • De netto omzet over het boekjaar is groter dan 40 miljoen euro
  • Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is groter dan 250 werknemers

Kortom Wordt u als MKB’er geconfronteerd met een grote ondernemer die een betaaltermijn van meer dan 60 dagen hanteert, dan kunt u nu betaling afdwingen nadat de termijn van 30 dagen is verstreken.

ECHT incasso oplossingen ECHT advocatuur biedt een volledig digitaal incassoproduct voor MKB’ers aan: ECHT incasso oplossingen. Voor slechts € 295,= per jaar exclusief BTW heeft u met uw abonnement toegang tot het online incassosysteem. U kunt 7 dagen per week vorderingen indienen, de status van uw vorderingen inzien en u kunt communiceren met de behandelaar van uw dossier, wat de snelheid van de procedure ten goede komt. ECHT incasso oplossingen, betrouwbaar en betaalbaar!

Meer informatie? Wilt u meer informatie over dit onderwerp of over ons digitale incassoproduct? Neem dan contact op met mr. Koen Horstman. Bereikbaar via telefoonnummer 0578 614029 of per e-mail: k.horstman@echtadvocatuur.nl