Nieuwsbrief Arbeidsrecht - updates 2018 - ECHT advocatuur

ECHT juridische oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Nieuwsbrief Arbeidsrecht - updates 2018

Geachte relatie,

Het jaar 2018 is al weer even onderweg. En ook dit jaar met weer de nodige wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht.  

Wet Minimumloon

Per 1 januari 2018 geldt het minimumloon ook in geval van meerwerk, bijvoorbeeld als structureel meer wordt gewerkt dan afgesproken. Per saldo geldt het minimumloon per uur, en niet enkel per maand. Op dezelfde wijze is ook het stukloon onder de Wet Minimumloon gebracht. U mag wel per stuk (bijvoorbeeld: bezorgd pakket) betalen, mits het gemiddeld uurloon maar het minimumloon is. Dat betekent in de praktijk dat dus moet worden berekend hoeveel tijd bijvoorbeeld het bezorgen van een pakket kost. In alle gevallen is over het minimumloon ook vakantietoeslag verschuldigd.   Herkent u de geschetste situaties? Laat u dan goed adviseren over toepassing van de Wet Minimumloon. Een werknemer kan achteraf nog vijf jaar lang gemist loon vorderen, inclusief een verhoging met (maximaal) 50%. Bovendien is het niet-toepassen van de Wet Minimumloon een economisch delict.  

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding is weer iets hoger, namelijk € 79.000,00.  

AOW

De AOW-leeftijd blijft stijgen. Per 1 januari 2018 is dat 66 jaar. Zaak om op te letten als in arbeidsovereenkomsten is bepaald dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Let op: bij doorwerken kan een nieuwe (verlengde) arbeidsovereenkomst ontstaan!  

Wijzigingen Rutte III

Wat gaat er in deze kabinetsperiode veranderen? Dat hangt natuurlijk af van wat de politiek beslist. Er zijn in ieder geval de volgende plannen:

  • Wijzigen ketenregeling (terug naar drie contracten in drie jaar en – in specifieke gevallen – kortere tussenpozen tussen contracten mogelijk)
  • Proeftijd verlengen (naar maximaal drie of vijf maanden, afhankelijk van het soort contract)
  • Versoepelen ontslagrecht in (met name) conflictsituaties (toevoegen extra ontslaggrond)
  • Wijzigen transitievergoeding: verschuldigd ongeacht de duur van het dienstverband, en voor alle dienstjaren 1/3 maandsalaris per dienstjaar (geen verhoging meer bij lang dienstverband)
  • Compensatie voor betalen transitievergoeding bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemer
  • Uitzendkrachten moeten betaald gaan worden op gelijk niveau als het personeel van de inlener
  • Inperking verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten (ten minste vier dagen van tevoren moet de oproep plaatsvinden; indien het werk wordt afgezegd dan houdt de werknemer recht op loon). De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort.
  • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als een werknemer in vaste dienst wordt genomen

Tot slot

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Mr. Koen Horstman helpt u graag verder! Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0578-614029 of per e-mail: k.horstman@echtadvocatuur.nl