Incasso mediation

ECHT incasso oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Incasso mediation

Mediation

Als wij vaststellen dat er sprake is van een zogeheten tegenstrijdig belang, doordat niet alleen u, maar ook uw debiteur klant bij ons is, kunnen wij de zaak niet in behandeling nemen. In dat geval zult u door ons benaderd worden met het voorstel om de zaak voor te leggen aan een mediator. Als zowel uw debiteur als u instemmen met de mediation, zullen wij een mediator benaderen. Deze mediator zal vervolgens trachten de kwestie middels mediation op te lossen.

Het eerste uur van deze mediation is voor klanten met een ECHT incasso abonnement gratis.