K2S Incasso Advocatenkantoor Epe

ECHT incasso oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
K2S Incasso Advocatenkantoor Epe

Inleiding

ECHT incasso is een volledig digitale incasso advocatenkantoor, waarbij de controle van de processen wordt uitgevoerd onder toezicht en verantwoordelijkheid van advocaten. Ook eventueel noodzakelijke juridische procedures zullen worden uitgevoerd door of onder toezicht van advocaten. Ons kantoor dient zich dan ook te houden aan de strikte regels die gelden voor advocaten. Dit biedt u voordelen, zoals het verschoningsrecht van de advocaat. Daarnaast dient een advocaat een stichting aan te houden waarop gelden van derden, zoals die van u, worden ontvangen. Dat betekent dat u er op kunt vertrouwen dat uw geld terecht komt op de plaats waar het hoort. Bij u.

Doordat wij digitaal werken, kunnen wij tegen scherpe tarieven werken. Dat neemt niet weg dat een deel van de kosten niet altijd op de debiteur verhaald kunnen worden. In de rechtspraak is een staffel ontwikkeld voor de kosten die kunnen worden doorberekend. Deze staffel is na te lezen op www.rechtspraak.nl. De staffel kan afwijken van de standaard 15% incassokosten die normaal gesproken doorbelast worden aan de debiteur. Belangrijk is dat de 15% incassokosten zijn opgenomen in uw algemene voorwaarden. Voor informatie kunt u zich wenden tot Dyane Kalvenhaar.

[i]Indien u niet het genoemde werkwijze volgt, bestaat de kans dat de opdracht niet in behandeling wordt genomen. Doordat het systeem volledig digitaal is, bestaat de mogelijkheid dat wij dit niet bemerken en u daarover om die reden niet informeren. Het is derhalve in uw eigen belang de aangegeven  werkwijze te volgen.