ECHT insolventierecht

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
ECHT insolventierecht

Wat zijn de risico's en gevolgen voor bestuurders en wanneer is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid?

Administratie

De bestuurder is en blijft bovendien verantwoordelijk voor de administratie van de rechtspersoon. De administratie moet geheel worden bijgewerkt naar de situatie per faillissementsdatum. De bestuurder dient met de curator te overleggen wat hiertoe dient te gebeuren. Tevens is de bestuurder gehouden de administratie van de rechtspersoon te bewaren gedurende de periode van zeven jaren. De curator zal meestal de administratie van de afgelopen drie jaren onder zich nemen voor nader onderzoek of de digitale administratie laten kopiëren.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een curator van een failliete vennootschap heeft de (exclusieve) bevoegdheid om bestuurders (en diegenen die feitelijk het beleid bepalen) van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk te stellen. De curator dient voor de aansprakelijkheidsstelling aan te tonen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur èn dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De bewijslast voor de persoonlijke aansprakelijkheidsstelling van de bestuurders ligt derhalve bij de curator. In twee gevallen geldt echter een omgekeerde bewijslast. Dat is ten eerste het geval indien het bestuur heeft nagelaten om een behoorlijke boekhouding te voeren. Daarnaast geldt een omgekeerde bewijslast indien het bestuur de jaarrekening niet tijdig publiceert bij de kamer van koophandel. Het is in deze gevallen aan de bestuurder om aannemelijk te maken dat deze onzorgvuldigheden niet een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement.

Onrechtmatig handelen

Verder kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor afzonderlijke handelingen. Als deze handelingen tot schade bij de rechtspersoon heeft geleid, kan de curator hem aansprakelijk stellen in verband met een onrechtmatigde daad. Dit zal de curator meestal proberen te doen als de schuldeisers door de handeling zijn benadeeld. Bijvoorbeeld als een onderdeel van het actief van de boedel in het zicht van het faillissement te goedkoop is verkocht. Vaak wordt dit gedaan om een bevriende relatie te helpen, maar die vriendschap zal u bij een procedure tegen de curator niet helpen.

Wees dus voorzichtig en laat u eerst adviseren.

« terug naar overzicht