ECHT insolventierecht

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
ECHT insolventierecht

Wat is een (dwang)akkoord?

Het minnelijk traject voorafgaande aan het indienen van een verzoek  tot toepassing van de WSNP kan bestaan uit het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers. Daarbij wordt voorgesteld om ineens een bepaald percentage van de schuld te betalen. Dit percentage wordt berekend aan de hand van het inkomen of een redelijk te verwachten inkomen van de schuldenaar.

(Dwang-)akkoord
Veelal zal iemand bereid moeten zijn om een bedrag aan de schuldenaar te lenen. Die som kan vervolgens worden gebruikt om een akkoord aan te bieden. ECHT advocatuur heeft hiervoor met Insolved een oplossing ontwikkeld. Als het voorstel niet wordt geaccepteerd, zal worden getracht om de schuldeisers via de rechter te dwingen mee te werken. Indien de rechter het voorstel afwijst, zal de rechter gelijk een uitspraak doen over toelating tot de WSNP. Indien alle stukken tijdig worden aangeleverd, zal dit traject binnen drie maanden afgerond kunnen worden. Daarmee is ECHT advocatuur veel sneller dan andere regelingen. Dit is mogelijk doordat gebruik wordt gemaakt van een volledig gedigitaliseerd proces. Om die reden is het ook mogelijk om een vaste tariefafspraak te maken, zodat de kosten vooraf bekend zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van Insolved. (www.insolved.nl)

« terug naar overzicht