ECHT insolventierecht

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
ECHT insolventierecht

Wat en voor wie is de WSNP?

Wat en voor wie is de schuldsanering?

Iemand die in financiële problemen verkeert moet eerst langs de gemeentelijke Sociale Dienst, de Kredietbank of een advocaat. Daar wordt een inventarisatie van de schulden gemaakt. Door middel van een minnelijke schikking zal worden geprobeerd (een deel van) de schulden zonder tussenkomst van de rechtbank af te lossen. Wanneer echter niet alle schuldeisers akkoord gaan met een dergelijke schikking, dan wordt een verzoek ingediend bij de rechtbank voor een toelating in de schuldsanering. Hiervoor dient een schuldsaneringsverklaring en een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank.

De rechtbank beoordeelt het verzoek en kan de toepassing van de schuldsanering toewijzen of afwijzen. Het afwijzen van het verzoek kan bijvoorbeeld indien rechter oordeelt dat iemand toch in staat is zijn schulden zelf af te lossen. Een andere reden om een verzoek af te wijzen, is als de rechter het vermoeden heeft dat iemand niet in staat zal zijn zich niet aan de afspraken te houden die voorkomen uit de schuldsanering. Ook gevallen waarin iemand in de afgelopen 10 jaar een faillissement heeft gehad of al eerder in een schuldsaneringstraject heeft gezeten, kan reden zijn om een schuldsaneringsverzoek af te wijzen. Hierop kan onder bepaalde omstandigheden een uitzondering worden gemaakt wanneer de schuldsaneringsregeling destijds is beëindigd om redenen die niet aan de saniet zijn toe te rekenen.

De gevolgen van de WSNP

Wanneer het schuldsaneringsverzoek is toegewezen, dan wordt een bewindvoerder aangesteld. Op dat moment begint een traject van drie tot maximaal vijf jaar.

Alle schulden die bij aanvang van het schuldsaneringstraject bestaan vallen onder de WSNP. De saniet dient zich aan een aantal regels en verplichtingen te houden. Zo dient hij alle informatie te melden aan de bewindvoerder die van belang kan zijn voor de WSNP.

Na afronding van een periode van drie á vijf jaar is de WSNP tot een einde gekomen. De rechtbank verleent de saniet dan een 'schone lei'. Dit betekent dat het restant van de schulden niet meer opeisbaar is.

Kom ik in aanmerking voor de schuldsanering?

U kunt in aanmerking komen voor de WSNP wanneer u eerst via een minnelijk schuldentraject geprobeerd heeft om uw schulden op te lossen. Via een procedure bij de rechtbank kunt u de rechter verzoeken om toegelaten te worden tot de WSNP. Hiervoor moet u dan wel aan de voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn:

  • U kunt uw schulden niet meer zelf regelen (problematische schulden);
  • U bent in de voorgaande vijf jaar ‘te goeder trouw’ geweest en u hebt niet bewust schulden gemaakt. Hierbij moet u denken aan een misdrijf, fraude of onverantwoordelijk gedrag;
  • U heeft getracht uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject en er is een verklaring afgegeven dat dit traject niet gelukt is;
  • U zit op dit moment niet in de WSNP en heeft hier de afgelopen tien jaar niet in gezeten;
  • U zult de verplichtingen van de WSNP nakomen en u zult uw best doen zo veel mogelijk te verdienen.

Wanneer u niet voldoet aan de toelatingseisen, kan de rechtbank het verzoek tot toelating WSNP toch toewijzen, wanneer blijkt dat u de oorzaken van de problemen onder controle gekregen heeft. Dit laatste is echter niet het geval wanneer de rechtbank tot het oordeel komt dat u niet te goeder trouw bent geweest.

« terug naar overzicht