ECHT insolventierecht

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
ECHT insolventierecht

Insolventie in het algemeen, wat is een faillissement of een schuldsanering (WSNP)?

Faillissement en de wettelijke schuldsanering (algemeen).

De rechtbank kan een faillissement  uitspreken naar aanleiding van een eigen aangifte van de bestuurder of particulier, of op verzoek van één of meerdere schuldeisers. Een schuldsanering kan door de rechtbank worden uitgesproken op verzoek van een aanvrager. Van zowel rechtspersonen (vennootschappen) als van natuurlijke personen (particulieren) kan het faillissement worden uitgesproken. De wettelijke schuldsanering (of WSNP) kan alleen over het vermogen van een particulier worden uitgesproken.
Veel regels die op een faillissement van toepassing zijn, zijn ook van toepassing op de WSNP.

Door de uitspraak van de rechtbank gaan de beschikking en het beheer van het vermogen van de gefailleerde of de saniet over op de door de rechtbank aangestelde curator of bewindvoerder. Het faillissement en de WSNP worden beschouwd als een vorm van algeheel beslag op het vermogen van de (rechts)persoon. Alle activa en passiva samen noemen we de boedel.

De taak van de curator en de bewindvoerder is om alle activa te gelde te maken. De opbrengst van de activa wordt volgens de wettelijke rangregeling verdeeld over de schuldeisers.

« terug naar overzicht

Gerelateerde vragen

Het voorkomen van een faillissement, reorganisaties, herstructurering  en pre-pack. Hoewel ieder faillissement anders is, kennen alle faillissementen altijd een belangrijke overeenkomst. Er is altijd sprake van een acuut liquiditeitsprobleem waardoor niet meer aan betalingsverplichtingen voldaan kan worden. De oorzaak van dit liquiditeitsprobleem kan heel divers zijn. De oplossing is om die reden even divers.

lees verder »