ECHT insolventierecht

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
ECHT insolventierecht

Hoe wordt een faillissement aangevraagd?

Eigen aangifte

Voor het doen van de eigen aangifte heeft de rechtbank een formulier ontwikkeld. Dit formulier dient met de in het formulier genoemd bijlagen naar de rechtbank gestuurd te worden.

Op verzoek van (een) schuldeiser(s)

Wanneer een schuldenaar ondanks herhaalde verzoeken niet tot betaling overgaat, kan een reguliere incassoprocedure worden gevolgd. ECHT Advocatuur heeft daar een eigen product voor ontwikkeld. (zie: 'ECHT Incasso advocaten')

Een andere oplossing is het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar. Een faillissement wordt door een schuldeiser aangevraagd als de schuldeiser van mening is dat het in zijn belang is, bijvoorbeeld omdat hij wil dat een curator het bedrijf gaat doorlichten. Het aanvragen van een faillissement kan ook een dwangmiddel voor schuldenaren zijn die geen reden hebben om de schuld niet te betalen, maar er wel belang bij hebben om niet failliet te gaan.

In principe moeten bij het aanvragen van het faillissement de schulden van twee schuldeisers onbetaald blijven. Die schulden (vorderingen) moeten niet betwist worden door de schuldenaar. Dan heeft een faillissement kans van slagen.

De rol van ECHT bij het aanvragen van een faillissement

Voor een eigen aangifte heeft niemand de bijstand van een advocaat nodig. Voor het verzoeken van een faillissement van een schuldenaar wel. Een verzoekschrift tot het aanvragen van een faillissement moet door een advocaat worden ingediend, zo heeft de wetgever bepaald.

In alle gevallen adviseren wij u vooraf goed overleg te plegen met een advocaat. Zeker bij de eigen aangifte van een faillissement. Op een bestuurder van een rechtspersoon rusten veel verplichtingen. Als een bestuurder die niet nakomt, kan hij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de rechtspersoon.  Denk bijvoorbeeld aan de boekhoudplicht, de plicht om jaarrekeningen tijdig te deponeren. Maar ook de vraag wie het inkomen van de bestuurder heeft bepaald, kan een rol spelen. Vaak is dat de aandeelhoudersvergadering, maar wanneer de aandeelhouder en de bestuurder dezelfde persoon zijn, wordt vaak verzuimd de nodige besluiten te nemen. Dit kan allemaal leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor een deel of alle schulden van de vennootschap.

Veel van deze zaken/gebreken zijn nog te herstellen. Dat herstel kan plaatsvinden tot aan de datum van het faillissement. Daarna niet meer. Om die reden adviseren wij regelmatig bestuurders in de fase vooruitlopend naar het faillissement, zodat deze bestuurders met een gerust hart het faillissement kunnen aanvragen.

« terug naar overzicht