ECHT insolventierecht

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
ECHT insolventierecht

Het voorkomen van een faillissement. Reorganisaties, herstructurering en pre-pack?

Reorganisatie en herstructurering

Als de problemen tijdig worden onderkend, kan worden getracht het faillissement te voorkomen door een reorganisatie van de onderneming of bijvoorbeeld een (juridische) herstructurering van het bedrijf. Daarbij komen allerlei disciplines van het recht kijken. Zo zal bij een forse terugloop van de omzet waarschijnlijk een (tijdelijk) personeelsoverschot ontstaan. Ook financieel bankrecht vormt een belangrijk onderdeel. Zijn de pandrechten wel correct gevestigd? Wat is de positie van de bank en wat is de privépositie van de bestuurder van de onderneming? Staat hij borg voor de schuld van de bank? Geldt het bodemvoorrecht van de fiscus en wat zijn de gevolgen van dat recht?

Nadat alle documentatie is beoordeeld, zal een plan van aanpak moeten worden opgesteld. In het algemeen zal daarbij zeer voortvarend gehandeld moeten worden en waar nodig moeten alle disciplines samenwerken, zoals accountants, arbeidsrechtjuristen en juristen met kennis van bankrecht, ondernemingsrecht en insolventierecht. Wellicht moet naar externe financiers worden gezocht. 

Pre-pack of doorstart

Een nieuw fenomeen in het insolventierecht is de “pre-pack”. Dit model is overgewaaid vanuit het Angelsaksische recht. De pre-pack kent op dit moment nog geen wettelijke basis, maar omdat er behoefte aan is, werken een aantal rechtbanken eraan mee. De wetgever werkt op dit moment aan wetgeving om het model in de Faillissementswet vast te leggen.

Een pre-pack is te vergelijken met een doorstart. In beide gevallen zal de onderneming in gewijzigde vorm worden voortgezet. Het grootste verschil is gelegen in het moment waarop de overeenkomst om te komen tot een pre-pack of een doorstart wordt gesloten. Een pre-pack zal gesloten worden voordat het faillissements is uitgesproken. Bij een doorstart wordt de overeenkomst na het faillissements gesloten.

Wanneer en waarom een pre-pack?

Van een pre-pack wordt gebruikt gemaakt als een faillissement niet meer te voorkomen is, maar iemand of meerderen geïnteresseerd is/zijn om de activiteiten van de onderneming die in problemen is over te nemen. Met een pre-pack wil men dan bereiken dat geen onnodige schade aan het actief van de failliete onderneming wordt toegebracht doordat het faillissement in de openbaarheid komt. Dit zou in het voordeel van de schuldeisers moeten zijn, omdat de opbrengst van de verkoop van het actief van een niet failliete onderneming vaak groter is dan de opbrengst van het actief van de verkoop van een failliete onderneming.

Zo kunnen voor het faillissement al afspraken over de overdracht van de contracten worden gemaakt. Die afspraken kunnen direct in werking treden op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken.

Het vooraf plannen van de overname (bij een pre-pack en een doorstart)

Indien een doorstart of pre-pack een oplossing lijkt, zal een (overname)plan opgesteld moeten worden. Bij het opstellen van het overnameplan komen deels dezelfde vragen aan de orde als bij een reorganisatie en herstructurering om een faillissement te voorkomen. Een samenwerking tussen verschillende disciplines is essentieel om een goed plan op te stellen.

Pre-pack. De controle van het plan en de benoeming van de stille bewindvoerder/ beoogd curator.

Bij een doorstart zal de curator na het faillissement bepalen welk traject bewandeld wordt. De bestuurder kan slechts een plan presenteren om de curator te helpen.

Bij een pre-pack ligt dat anders. Zodra het plan gereed is, zal een verzoekschrift bij de rechtbank moeten worden ingediend. Dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren om schade aan het over te dragen actief te voorkomen. De rechtbank benoemt bij een pre-pack een zogeheten stille bewindvoerder of beoogd curator. Deze persoon zal moeten beoordelen of het voorgestelde plan de voor de crediteuren meest gunstige oplossing biedt. Eventueel kan de beoogd curator daartoe contact opnemen met andere ondernemingen die de activiteiten zouden kunnen overnemen.

De beoogd curator zal verslag uitbrengen aan de rechtbank, waarna de rechtbank zal beslissen of het plan kan worden uitgevoerd of niet. Als het plan wordt goedgekeurd, zal het faillissement worden aangevraagd en kan het plan nog diezelfde dag worden uitgevoerd.

De voordelen van een pre-pack zijn onmiskenbaar. In alle stilte kan een overname worden voorbereid. Het is algemeen bekend dat actief van een failliete onderneming, of het nu een pand, een machine of goodwill is, veel minder waard is bij een faillissement.

De voorbereidende handelingen bij een pre-pack die met het oog op een doorstart al voor de faillietverklaring kunnen worden gedaan, kunnen direct na het faillissement worden uitgevoerd. Dit betekent dat het personeel gewoon aan het werk kan blijven en dat leveranciers blijven leveren. In de normale situatie is dit vaak anders. Bijkomend voordeel is dat veel schuldeisers na een doorstart hun vorderingen toch nog betaald krijgen.

Nadelen zijn er echter ook. Het risico van misbruik ligt immers op de loer. Zeker wanneer de koper dezelfde bestuurder heeft als de onderneming die failliet gaat. Het is dus zeer belangrijk om zeer goed naar al dat soort elementen te kijken en dit in het plan mee te nemen. Een pre-pack is om die reden ook zeker niet altijd de beste oplossing om het actief van een (bijna) failliete onderneming over te dragen. In sommige gevallen is het veel beter om een goede doorstart of een (dwang)akkoord (zie onder het kopje: 'Wat is een (dwang) akkoord') voor te bereiden.

Hoe kan ECHT advocatuur u helpen?

De curatoren van ECHT advocatuur behandelen niet alleen faillissementen, ze kunnen u ook helpen bij het voorkomen van een faillissement, het maken van een doorstart of – als het echt niet anders kan - u helpen bij de begeleiding naar een faillissement. Wanneer het een vennootschap betreft speelt hierbij de positie van de bestuurder en zijn aansprakelijkheid altijd een belangrijke rol.

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek gaan wij met u de positie van uw bedrijf beoordelen. Vervolgens wordt een traject met u uitgestippeld, waarbij alle mogelijke oplossingen aan de orde komen. Zoals het begeleiden van uw onderneming naar een faillissement, een doorstart (al dan niet via een pre-pack) en eventueel een reorganisatie. Bij dit laatste traject zal waar nodig worden samengewerkt met de gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten van ECHT advocatuur.

 

 

 

 


 

« terug naar overzicht