Erfrecht Epe

ECHT juridische oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Erfrecht Epe

Erfrecht

Vroeg of laat komen we allemaal in aanraking met het erfrecht.

Erfrechtelijke regels kwamen al in de tijd van de Romeinse Republiek voor. Per 1 januari 2003 is in Nederland het nieuwe erfrecht in werking getreden. In deze wet zijn zowel de rechten als plichten van erfgenamen opgenomen. Soms heeft de erflater een testament opgemaakt, maar dat is niet altijd het geval. Wanneer er geen testament is opgemaakt moet de wet uitkomst bieden.

Soms kunnen erfgenamen in onderling overleg niet tot overeenstemming komen. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen, dan kunt u zich vanzelfsprekend tot ons kantoor wenden. Allereerst zullen we proberen om alsnog tot een regeling in der minne te komen, nu de betrokkenen veelal familie zijn. Leidt dit niet tot een oplossing, dan zullen we u in een procedure kunnen bijstaan.