Do's and dont's (FAQ) - ECHT advocatuur

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Do's and dont's (FAQ)

Het insolventierecht is een complex rechtsgebied. Tel daar de arbeidsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten bij op waar u tegen aan kunt lopen en u heeft een onoverzichtelijk doolhof van problemen. Daarmee willen wij niet zeggen dat u altijd Insolved moet inschakelen. Integendeel, maar sommige dingen moet u echt weten.

 • Het Nibud heeft onderzoeken gedaan naar de schuldenproblematiek. Wij adviseren u die rapporten eens door te lezen. U zult versteld staan.
 • Betaal nooit een schuld voor een werknemer zonder de persoonlijke positie van de medewerker in kaart gebracht te hebben. Vaak komt een schuld niet alleen.
 • Help uw werknemer, maar vertrouw hem niet blindelings. Soms bevindt hij zich in een positie waar hij zich voor schaamt. Hij praat er dan niet over. U kunt dan voor onaangename verrassingen komen te staan.
 • Ga nooit garant staan voor de schuld van een werknemer. Soms is de schuld hoger dan u denkt.
 • Voorwaarde voor een regeling is dat de werknemer "te goeder trouw" is. Dit juridische begrip is de belangrijkste toets voor een rechter. Als iemand bijvoorbeeld gestolen heeft of een verslavingsprobleem heeft zal toelating tot de WSNP niet mogelijk zijn.
 • Tijdens de onderhandelingen blijven loonbeslagen liggen. Daarom is het belangrijk dat de kwestie zo snel mogelijk wordt afgerond.
 • Controleer of de deurwaarder wel de juiste normen heeft toegepast bij het loonbeslag. Hij beschikt vaak over onvoldoende informatie om die som goed uit te rekenen.
 • Als de werknemer een koopwoning heeft, is het veelal verstandig deze te verkopen. Dat neemt echter niet weg dat er ook oplossingen zijn waarbij dat niet nodig is. Dit is maatwerk.
 • Ook als iemand een schuld bij DUO of het CJIB heeft, kan soms een regeling worden getroffen met de andere schuldeisers. DUO en CJIB worden dan buiten de regeling gehouden.
 • Gebruik een derdenrekening voor het treffen van een regeling. Hiermee kan worden gegarandeerd dat geld dat wordt vrijgemaakt om de schulden van de werknemer af te lossen, alleen daarvoor wordt gebruikt. Schuldeisers kunnen er geen beslag op leggen. Wordt geen akkoord bereikt, zal het geld terug worden betaald aan de werkgever. ECHT Advocatuur heeft de beschikking over een dergelijke rekening.
 • Voor meer informatie over insolventie en WSNP wordt verwezen naar onze homepage over dat rechtsgebied.