De werkwijze van Insolved - ECHT advocatuur

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
De werkwijze van Insolved

Snel en effectief. Dat is wat Insolved wil zijn. Daarom is de oplossing volledig online.

Stap 1.

Nadat de opdracht is verstrekt, zal een inlogcode worden verstrekt, waarmee de werknemer toegang krijgt tot een portal. Via dat portal wordt een dossier opgebouwd. De werknemer moet allerlei informatie verstrekken en stukken oploaden. Gezien de privacy van de werknemer, wordt de code slechts aan de werknemer verstrekt. Insolved adviseert de werkgever (of andere financier) echter uitdrukkelijk om de werknemer bij het invullen te helpen, omdat in deze fase ook inzicht kan worden verkregen in eventuele achterliggende problematiek van de werknemer die in de weg zou kunnen staan aan het slagen van het traject.

Stap 2.

Nadat het dossier is opgebouwd zal Insolved berekenen welke som nodig is om een akkoord aan de schuldeisers aan te kunnen bieden. De som zal een percentage zijn van de totale schulden. Dit zal met zowel de werkgever als de werknemer gecommuniceerd worden.

Stap 3.

Als er voldoende wederzijds vertrouwen is, en de werkgever is bereid het akkoord te financieren, zal ECHT Advocatuur het akkoord vervolgens aan de schuldeisers aanbieden. Het voorstel is in principe zodanig samengesteld dat schuldeisers geen reden hebben om het af te wijzen. Helaas leert de praktijk voorlopig echter anders. Soms wijst men het voorstel ongemotiveerd af of wordt helemaal niet gereageerd.

Stap 4.

Als het voorstel niet door alle schuldeisers wordt geaccepteerd, zal ECHT Advocatuur de rechter vragen om het akkoord vast te stellen. Gelijktijdig zal ECHT Advocatuur een verzoek opstellen tot toelating van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Meestal zal de rechter het akkoord vastleggen in een dwangakkoord. Mocht echter ook de rechter vinden dat het akkoord niet geaccepteerd hoeft te worden door de schuldeisers, zal de werknemer in principe wel in de WSNP komen. Dat is alleen anders als de werknemer niet te goeder trouw is.

Stap 5.

Als het akkoord wel tot stand komt, zal ECHT Advocatuur de som die aan de schuldeisers toekomt uitkeren aan de schuldeisers, waarmee wij het dossier kunnen sluiten en de werknemer en werkgever rust hebben.