Incasso Vonnis

ECHT incasso oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Incasso Vonnis

De vijfde actie - het vonnis

Als er geen schikking wordt getroffen, zal de rechtbank in alle gevallen op enig moment vonnis wijzen. Afhankelijk van de uitspraak zullen wij de deurwaarder vragen om tot executie over te gaan. Tevens zullen wij op dat moment een nieuw beperkt verhaalsonderzoek verrichten. De kosten van de deurwaarder zullen namelijk afzonderlijk aan u worden doorberekend, zodat het voor u van belang is om te weten of de debiteur failliet is.