Incasso sommatie

ECHT incasso oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Incasso sommatie

De tweede actie

14 dagen nadat de profit-letter verzonden is, sturen wij u een e-mail met de vragen ons te laten weten of de debiteur al dan niet heeft betaald. Afhankelijk van uw reactie zullen wij vervolgens verdere actie ondernemen.

Als u per mail meedeelt dat de debiteur alsnog heeft betaald, zullen wij het dossier sluiten en verder geen kosten bij u in rekening brengen. Dat kan anders zijn, indien u ons de informatie zoals gevraagd bij het aanmelden van een nieuw dossier niet juist heeft aangeleverd. In dat geval kunnen wij administratieve kosten in rekening brengen, groot € 50,00 (te vermeerderen met 21% BTW).

Mocht u meedelen dat de debiteur niet heeft voldaan, zullen wij een eerste aanmaning sturen. In die brief worden tevens wettelijke (handels-)rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. De kosten die wij in rekening brengen zullen in principe de wettelijk maximale kosten zijn, tenzij op grond van de algemene voorwaarden die u hanteert een ander tarief is toegestaan.