Incasso sommatie

ECHT incasso oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Incasso sommatie

De derde actie

Als de debiteur betaalt, zullen wij met u afrekenen. Aan u zullen vervolgens kosten worden doorberekend, zoals omschreven op de bijlage “tarieven”.

Als de debiteur niet reageert en niet betaalt, zal zeven dagen na de eerste aanmaning een tweede aanmaning worden verstuurd. Met die aanmaning zal in concept een dagvaarding worden meegestuurd.

Als de debiteur inhoudelijk reageert, zal worden beoordeeld of een betalingsregeling moet worden overeengekomen of dat er sprake is van inhoudelijk verweer. Voor wat betreft de betalingsregeling wil ik verwijzen naar nummer 10 in deze omschrijving van de werkwijze. Als het gaat om inhoudelijk verweer, bijvoorbeeld omdat uw debiteur niet tevreden is, zal uw zaak verder niet als incassozaak worden behandeld, maar als “zaak op tegenspraak”. Voor de gang van zaken ten aanzien van die zaken wil ik u verwijzen naar nummer 11 van deze samenwerking.