Betaling kosten en declaratie ECHT incasso - ECHT advocatuur

ECHT incasso oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Betaling kosten en declaratie ECHT incasso

Betaling kosten en declaratie ECHT incasso

De kosten die samenhangen met een procedure voor een rechtbank kunnen oplopen. Daarbij doelen wij hierbij niet op de kosten van ons kantoor. Zo dient voor het voeren van een procedure griffierecht betaalt te worden. Dat griffierecht bedraagt in sommige gevallen 2,2% van de hoofdsom tot een maximum van iets minder dan € 5.000,00. Wij moeten die bedragen direct betalen aan de rechtbank. Om die reden behouden wij ons het recht voor om aan u een voorschot te vragen, voordat wij een procedure aanhangig maken bij een rechtelijke instantie.

In principe zullen alle overige verschotten aan u in rekening worden gebracht, zodra wij ze aan derden hebben voldaan. Ook in dit geval zijn wij echter in bijzondere gevallen bevoegd een voorschot te vragen.

Tot slot zullen wij bij incassoprocedures achteraf met u afrekenen. Als wij geld voor u hebben geïncasseerd, dan zullen wij u voorstellen onze declaratie te verrekenen met die som. Als de zaak moet worden aangemerkt als een zaak op tegenspraak, dan zal in principe maandelijks tussentijds met u worden afgerekend.